רגולציה ומשפט מנהלי

אנו מתמחים בליווי עסקים וקבוצות אזרחים בהתמודדות משפטית מול משרדי הממשלה והרשויות המקומיות.

בנוסף, אנו בעלי ניסיון ומומחיות יחודיים לעניין עיצוב וקידום רגולציה עבור מוסדות וארגונים שונים תוך שיתוף פעולה עם משרדי הלובינג המובילים.

להלן סקירת שירותינו בתחום זה:

 • רגולציה וקשרי ממשל

  עיצוב וקידום רגולציה עבור עסקים וארגונים. במסגרת זו אנו מומחים בהכנת תוכניות פעולה בתחום הרגולציה לאחר ניתוח ואיתור הצרכים הרגולטורים, זיהוי חסמי הכניסה, ועיצוב הכלים החוקיים לשם השגת יעדי הלקוח, תוך כדי פעילות אל מול משרדי הממשלה, ועדות הכנסת ומומחים מתחומים שונים ובכלל זה: מומחים טכניים, כלכלנים, אנשי יחסי ציבור ומשרדי לובינג

 • מאבקים ציבוריים

  ליווי והובלה משפטית של מאבקים בתחומי החינוך והקצאת קרקעות ציבור, הכוללים בין היתר הכנת כתבי התנגדות, ייצוג בשימועים, הגשת עררים לועדות התכנון, הגשת עתירות לבתי המשפט המינהליים ולבית המשפט הגבוהה לצדק

 • עתירות לבג"צ

  הגשת עתירות לבג"צ ולבתי המשפט המנהליים במגוון נושאים מינהליים, ביחס לנושאים מסחריים ועניינים הנוגעים לזכויות האזרח

 • רישוי

  סיוע משפטי לבעלי עסקים הנתקלים בבעיות רישוי ואי קבלת היתרים ממשרדים ממשלתיים

 • ניסוח חקיקה

  ניסוח הצעות חוק, חקיקת משנה, רישיונות לדוגמא ו"תקנות תקציביות" לרוב בשיתוף פעולה עם חברות לובינג

משרדנו אינו מטפל בבקשות אשרה ממשרד הפנים