ביה"ד האירופי לזכויות אדם: מותר למעביד לפקח אחרי השימוש של עובדים באינטרנט

כותב: עו"ד אבי רימון
פורסם ב: קטגוריה זכויות אדם
בתאריך: 31.01.2016

בוגדן מיכאי ברבולסקו, הוא אזרח רומני שחי בבוקרשט ועבד בחברה מסחרית כאחראי על המכירות. לבקש מעבידו הוא יצר חשבון ביאהו מסנג'ר על מנת לענות לפניות של לקוחות. החברה גילתה שברבולסקו השתמש בחשבון גם לצרכים פרטיים, והציגה בפניו התכתבויות שלו עם בני משפחתו וארוסתו בעניינים אישיים ביותר. הואיל והתנהגות זו לדעת החברה הפרה את כלליה האוסרים על שימוש במשאבי החברה לטובת צרכים אישיים, היא החליטה לפטרו.

ברבולסקו לא ויתר, הוא תקף את ההחלטה בערכאות הרומניות, ומשנכשל בכך, פנה לבתי הדין לזכויות האדם האירופאיים בטענה, כי מעשי החברה ופסיקת בתי המשפט הרומניים הפרו את זכותו לפרטיות שלו, של משפחתו ושל התכתבויותיו לפי האמנה האירופאית לזכויות האדם, (אמנת רומא).

ביה"ד האירופאי בערכאה העליונה פסק, כי אמנם בפסיקות קודמות שלו נקבע, שאין לצוטט לשיחות ומשלוח מיילים בעבודה, אלא אם ניתנה אזהרה בנדון לעובד, ובמקרה זה אכן לא הוכח מתן אזהרה, אולם במקרה הנוכחי המעביד לא התנהל בצורה בלתי סבירה כאשר בחן את התכתובות ביאהו מסנג'ר, וציין שהמעביד נהג במידיות, כאשר לא בדק את תוכן מחשבו של העובד והאימיילים שלו. לכן לדעת ביה"ד לא הפרו הערכאות הרומניות את הזכות של התובע לפרטיות, כאשר לא קיבלו את תביעתו, מאחר שהסגת הזכות לפרטיות הייתה במסגרת הסביר.

לאור זאת נדחתה תביעתו של מר ברבולסקו.

מדובר בפסיקה בעייתית, שכן מדובר היה בחשבון פרטי של העובד, וכן לא נקבעה מדיניות מוצהרת על ידי החברה לגבי השימוש באמצעי תקשורת בזמן העבודה. כמו כן, לא ברורה הרשות של החברה לחדור לחשבון, שאמנם הוקם לצרכי עבודה, אך היה על שם העובד.

בישראל על פי הפסיקה הקיימת ניתן לעקוב אחר התנהלות תיבת מייל המיועדת לצרכי עבודה בלבד, אולם לא ניתן להיכנס למיילים שהם פרטיים במובהק ללא רשות העובד, אלא במקרים יוצאי דופן לדוגמא לשם מניעת ביצועה של עבירה פלילית או נזק לחברה. כאשר מדובר בתיבה שמערבת צרכים פרטיים וצרכי עבודה, על העובד להסכים לכל פעולת ניטור, ובכל מקרה אין להיכנס במסגרתה לתכתובת פרטית במובהק אלא בנסיבות האמורות לעיל. בכל מקרה מעביד אינו יכול לחדור לתיבה פרטית של עובד ללא צו מבית משפט. כמו כן, על המעביד לקבוע מדיניות ברורה בנושא ולהביא אותה לידיעת עובדיו.

תגובות